ส่งออกไปจีนวูบ กพ. ติดลบ เอกชนจี้3กระทรวงช่วย

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ผู้บริหาร สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) นำโดย นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)แถลงการส่งออกเดือนมกราคม 2563 พบว่า มีมูลค่า 19,626 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 3.35% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY)พร้อมคาดการณ์การส่งออกไทยในปี2563เติบโต 0-1% บนสมมติฐานค่าเงินบาท 30.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ(อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563 = 31.48 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เคลื่อนไหวในกรอบ 31.0–31.84 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ)โดยมีปัจจัยบวกสำคัญ 1.ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)2.ทิศทางราคาทองคำยังไม่ขึ้นรูปยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ 3.ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องหลังตลาดวิตกสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19)ฉุดความต้องการน้ำมันดิบในตลาดโลก ทำให้ต้นทุนการผลิตและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศลดต่ำลงขณะที่ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นอุปสรรคสำคัญ1.ตลาดหดตัวลงจากผลกระทบ COVID-19 ทั้งด้านการผลิตและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศและในจีนคาดว่าจะเริ่มเห็นผลกระทบชัดเจนจากการส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนระบบโลจิสติกส์ทั้งทางเรือทางอากาศ และทางถนน ถึงแม้โรงงานและระบบศุลกากรจีนจะเริ่มกลับมาทำงานบ้างแล้วแต่พนักงานยังไม่สามารถกลับมาทำงานได้เต็มจำนวน ทำให้เกิดปัญหาความแออัดในท่าเรือและการตกค้างของสินค้า และส่วนผลกระทบของภัยแล้งที่คาดว่าจะรุนแรงในปี 2563 ส่งผลต่อปริมาณสินค้าเกษตรที่ออกสู่ตลาดลดลงทั้งนี้ สถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบันจะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อการส่งออกและนำเข้าของไทยภายใต้สมมุติฐานว่าถ้าการส่งออกไปจีนได้รับผลกระทบ -75% ถึง -25% เรียงจากเดือนกุมภาพันธ์ ที่คาดว่าน่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดที่ -75%เดือนมีนาคม ได้รับผลกระทบ -50% และเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ได้รับผลกระทบ -25% ตามลำดับ จะทำให้การส่งออกของไทยในช่วงไตรมาส 1/2563 หดตัวประมาณ-3.6% ไตรมาส 2/2563 หดตัวประมาณ -2.91% และครึ่งปีหลัง 2563 หดตัวประมาณ -3.3%ข้อเสนอแนะของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ต่อมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 โดยสถาบันการเงินและกระทรวงการคลัง ควรเน้นการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ การหยุดพักชำระหนี้การยกเว้นภาษี การชะลอการเรียกเก็บภาษีใหม่ด้าน กระทรวงพาณิชย์ ควรจัดให้มีทีม Social Media หรือ Call Center เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามและรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน ควรประสานขอความร่วมมือกับรัฐบาลจีนทั้งส่วนกลางและรายมณฑล ในเรื่อง ผ่อนปรนกฎระเบียบการนำเข้าและส่งออกสินค้า ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดจนเร่งเจรจาเขตการค้าเสรี ชดเชยการพึ่งพาตลาดจีนและเป็นการกระจายความเสี่ยงไปยังตลาดใหม่ ขณะที่ กระทรวงคมนาคม ควร จัดหาบริการขนส่งสินค้าทางอากาศในลักษณะเช่าเหมาลำ (Charter Flight – Freighter) เพื่อรองรับความต้องการขนส่งสินค้า Perishable ซึ่งไม่สามารถขนส่งสินค้าทางทะเล และอื่นๆข่าวเศรษฐกิจล่าสุดวันนี้

Tagged : / / /