One stop service of Air Compressor, Spare parts and equipment

One stop service of Air Compressor, Spare parts and equipment (air dryer, air filter, air tank)- หจก.แอ๊ดวานซ์ คอมเพรสเซอร์ เซอร์วิส เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกแต่งตั้งขึ้นโดยถูกต้องจาก OMEGA AIR d.o.o.Ljubljana ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Air Treatment.สินค้าของ Omega ถูกใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายเช่น อิเล็คโทรนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมรถยนต์ และอื่นๆนอกจากนี้ หจก.แอ๊ดวานซ์ คอมเพรสเซอร์ เซอร์วิส ยังเป็นตัวแทนขาย ADEKOM Kompressorenซึ่งมีคุณภาพที่โดดเด่น ปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรงกับความต้องการของลูกค้าhttp://www.advancecompressor.com/ Tel : 02-713-6519, 081-830-3352E-Mail : info.advance.compressor@gmail.com หจก.แอ๊ดวานซ์ คอมเพรสเซอร์ เซอร์วิสเลขที่ 111 อาคาร เอส.เค.วี ชั้น 6 ซอยแสนสบาย แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย กทม. 10110

Tagged : / / / / / / / / /

One stop service of Air Compressor, Spare parts and equipment

One stop service of Air Compressor, Spare parts and equipment (air dryer, air filter, air tank)- หจก.แอ๊ดวานซ์ คอมเพรสเซอร์ เซอร์วิส เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกแต่งตั้งขึ้นโดยถูกต้องจาก OMEGA AIR d.o.o.Ljubljana ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Air Treatment.สินค้าของ Omega ถูกใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายเช่น อิเล็คโทรนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมรถยนต์ และอื่นๆนอกจากนี้ หจก.แอ๊ดวานซ์ คอมเพรสเซอร์ เซอร์วิส ยังเป็นตัวแทนขาย ADEKOM Kompressorenซึ่งมีคุณภาพที่โดดเด่น ปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรงกับความต้องการของลูกค้าhttp://www.advancecompressor.com/ Tel : 02-713-6519, 081-830-3352E-Mail : info.advance.compressor@gmail.com หจก.แอ๊ดวานซ์ คอมเพรสเซอร์ เซอร์วิสเลขที่ 111 อาคาร เอส.เค.วี ชั้น 6 ซอยแสนสบาย แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย กทม. 10110

Tagged : / / / / / / / / /

คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม(Air compressor) ปั๊มลมสำหรับอุตสาหกรรม

คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม(Air compressor) ปั๊มลมสำหรับอุตสาหกรรม คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม (Air compressor) ปั๊มลมสำหรับอุตสาหกรรม Atlas Copcoมีหลากหลายรุ่น มีต้นทุนตลอดอายุการใช้งานต่ำที่สุด ด้วยขนาดเล็ก และสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมของเราจึงเหมาะสำหรับการใช้งานทุกรูปแบบ คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมอุตสาหกรรมที่ครบครัน ทั้งชนิดหล่อลื่นด้วยน้ำมัน (oil-lubricated) และชนิดไม่มีน้ำมัน (oil-free) ซึ่งเหมาะกับทุกอุตสาหกรรมและการใช้งานทุกรูปแบบ ชุดผลิตภัณฑ์ของเรามีจำหน่ายในรูปแบบที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ นอกจากนี้เรายังมีการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในงานเฉพาะ ทั้งงานอุตสาหกรรมทางทะเล ทางรถไฟ และทางการแพทย์ คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม ได้รับการรับรอง OHSAS 18001, ISO 9001 และ ISO 14001 ในส่วนของผลิตภัณฑ์คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมชนิดไม่มีน้ำมัน (Oil-free Compressor) ยังได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 8573-1 Class 0 และไลน์การผลิตได้รับการรับรองจาก ISO 22000ปั๊มลม จะเห็นได้ว่ามีการใช้คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมในโรงงานอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท ทั้งโรงงานซีเมนต์ โรงบำบัดน้ำเสีย และโรงไฟฟ้า หรือแม้แต่ทันตแพทย์เองก็ยังใช้คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม นอกจากนี้ คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมยังสามารถจ่ายลมอัดเพื่อการสร้างหรือการผลิต ตั้งแต่การจ่ายพลังงานนิวแมติกในไลน์ผลิต การพ่นสี การเป่าแก้ว และการขึ้นรูปพลาสติกด้วยความร้อนสูง ไปจนถึงการจ่ายน้ำเข้าสู่ก๊อกน้ำในบ้านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Tel: 082-829-2365, 097-253-2888 บริษัท เช็งเค่น จำกัด29/27 ม. 2 ต. ลำโพ อ. บางบัวทองจังหวัดนนทบุรี 11110 Tel: 082-829-2365, 097-253-2888, 02-525-8655Fax: 02-525-8655E-mail: info@schenken.co.thWebsite: https://www.aircompressor-aircompressor.comKeyword:               Air compressor                Air compressor Atlas Copco

Tagged : / /